top of page
Rijtjeshuizen

Cliënt vertrouwenspersoon

De Wet zorg en dwang

Vanaf 2020 is de Wet zorg en dwang ook van toepassing voor Stichting Zorg thuis. Deze wet regelt namelijk de rechten van mensen met dementie bij onvrijwillige zorg. Wij verlenen in de meeste gevallen vrijwillige zorg dat tot stand komt in samenspraak met de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger. De wet schrijft voor dat er geen onvrijwillige zorg toegepast mag worden, tenzij er een weloverwogen beslissing door professionals gemaakt wordt bij verhoogde risico’s op ernstig nadeel. Soms kan het nodig zijn om een cliënt met dementie te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn: een bedhek omhoog om te voorkomen dat iemand uit bed valt of een bewegingssensor gebruiken zodat de zorgverlener een melding krijgt wanneer de cliënt zich ergens begeeft en ondersteuning nodig heeft bij desoriëntatie of valgevaar. Een weloverwogen beslissing komt tot stand doordat er een stappenplan gevolgd wordt door diverse deskundigen. In dit proces wordt continu gezocht naar alternatieven die minder ingrijpend zijn voor de cliënt. Op deze manier werken wij doorlopend aan een goede balans tussen vrijheid en veiligheid voor iedere cliënt.

Bent u het als cliënt of vertegenwoordiger niet eens is met de zorgverlening, dan kunt u daarover in gesprek met de zorgverlener of het locatiehoofd. Ook is het mogelijk om een klacht in te dienen. Mocht u er met ons niet uit kunnen komen, dan kunt u ondersteuning krijgen van een cliëntvertrouwenspersoon.

De cliëntenvertrouwenspersoon is een onafhankelijk deskundige die cliënten bijstaat. Op www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl vindt u meer informatie over de Wet zorg en dwang en de cliëntvertrouwenspersoon. Zij bieden een luisterend oor en staan de cliënt en diens belangen bij.

De cliëntvertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Stichting Zorg Thuis en u kunt hen bereiken via onderstaande contactgegevens. Tevens zullen zij een aantal keer per jaar aanwezig zijn op de locatie. Ook dan kunt u bij hen terecht.

Locatie Driebergen en Zeist

Rahma Gaznay van Zorgstem
Telefoon: 06 – 25 64 48 97
E-mail: r.gaznay@zorgstem.nl

logo Zorgstem.png

Locatie Empe en Voorst

Dianne Middelburg van Zorgbelang 
Telefoon: 06 – 82 06 40 12
E-mail: diannemiddelburg@zorgbelangcvp.nl

Foto Rahma Gaznay.png
bottom of page