top of page

Driebergen

Emmalaan 2, 3972 EZ Driebergen-Rijsenburg

088-0185414

Over de locatie

Op onze locatie in Driebergen willen we graag een thuis bieden, waar u zoveel mogelijk door kan leven zoals u gewend was. Op uw eigen wijze met uw eigen waarden en uw eigen gewoontes. 

Om dit te kunnen realiseren is een team zorgmedewerkers, keukenmedewerkers en interieurmedewerkers dagelijks met energie en een warm hart aan het werk. Elke dag zetten zij zich in om u plezierig te laten wonen en een prettig leven te bieden. 

 Ze zijn allen deskundig op hun eigen gebied. Ze zijn steeds in ontwikkeling om meer te leren, van elkaar te leren, in beweging te blijven en de veranderingen in de zorg op de voet te kunnen volgen. 

Met elkaar vormen ze de basis in het huis, daar waar u betrokkenheid voelt, met respect wordt benaderd, zich veilig en vertrouwd voelt en door liefdevolle zorg omringt wordt. Waar u zeggenschap heeft en een zinvolle invulling kan geven aan uw leven. 

Iedereen is waardevol en dat is zichtbaar in hetgeen wij met elkaar doen. 

Maak kennis met de locatie manager

Ria heeft ervaring opgedaan als verpleegkundige o.a in het ziekenhuis, de wijk en de verpleeghuiszorg.
Daarna heeft ze een carrière switch gemaakt naar het leiden en coachen van zorgteams.

Ria heeft ervaring met kwaliteit verbetering en professionalisering van een team door o,a  te letten op de bekwaamheid van de medewerkers en de juiste begeleiding aan leerlingen en studenten.
Daarnaast is ze een groot voorstander van het implementeren van nieuwe zorgtechnologie, om het werk efficiënter, makkelijker en beter te maken..
Het uitzetten van korte lijnen naar de verschillende disciplines is voor Ria belangrijk om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.
Het is voor Ria erg van belang dat er een veilige woon- en werkplek word gecreëerd, waarin er een open en veilige sfeer ontstaat.
Ze wil dat zorgprofessionals uitgedaagd worden en in hun kracht worden gezet.
Daarnaast is een goede samenwerking/communicatie tussen alle medewerkers in een organisatie van belang om samen te kunnen werken aan een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg.

 

Ria: "Het werken in de ouderenzorg en contact met verschillende medewerkers, de bewoners en hun familie geeft mij energie. ik hoop dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan het wonen en werken bij deze mooie stichting."
 

bottom of page