pexels-pixabay-33786.jpg

Huishouding

pexels-cottonbro-4107278.jpg

Heeft u moeite om uw huishouden goed te blijven doen,

worden sommige taken u te zwaar? De Huishoudelijke hulp van Stichting Zorg Thuis gaat samen met u aan de slag, zodat uw huis fris en schoon blijft. Deze ondersteuning in de huishouding kunt u bij uw gemeente aanvragen.

Om voor vergoeding van hulp bij het huishouden in aanmerking te komen, heeft u een van de gemeente een indicatie nodig. Voor de aanvraag neemt u contact op met het WMO-loket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van uw gemeente.

Nadat uw aanvraag is geplaatst, komt er een WMO-consulent van de gemeente bij uw thuis langs, voor het doornemen van uw persoonlijke situatie. Dit wordt vaak het “keukentafelgesprek” genoemd. Op basis van dit gesprek wordt een indicatie opgesteld; dit is een plan waarin wordt vastgelegd aan welke hulp u behoefte heeft en wat u zelf nog kunt.

Op het moment dat de Wmo-consulent een indicatie heeft afgegeven, kan de hulp bij u worden gestart, wij ontvangen hierover ook bericht. Omdat u nu een indicatie hebt, komt de hulp bij het huishouden voor vergoeding in aanmerking vanuit de gemeente (Wmo) Wij zorgen voor de declaratie van de geleverde hulp; de gemeente vergoedt rechtstreeks aan ons.

Over de huishoudelijke hulp uren, die aan u zijn toegekend, wordt via het CAK (Centraal Administratie Kantoor) een verplichte eigen bijdrage bij u geheven, deze is vastgesteld op € 19,00 per maand (peildatum januari 2020). U kunt voor informatie kijken op www.hetcak.nl.

Hulp bij het huishouden vanuit de Wmo kan in sommige gevallen ook in combinatie met een indicatie Wlz-zorg (intensieve zorg) worden gegeven. Indien u voor Wlz-zorg door het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) geïndiceerd bent en wilt weten of hierbij ook huishoudelijke hulp onder valt, neemt u dan contact met ons op.