Afspraak arts ' s

Tijdelijk verblijf / Wonen

Er is niet beters dan op het eigen woonadres verzorgd kunnen worden wanneer dat nodig is, er gaat niets boven het wonen in je eigen huis en omgeving.

Door u op uw thuisadres optimale zorg te bieden, ondersteunen wij uw wens om zo lang mogelijk te kunnen genieten van het wonen in uw eigen huis.

 

Ondanks onze goede zorg en ondersteuning, zijn er soms situaties die voorkomen, waarbij er méér nodig is om u in uw woning van goede zorg te blijven voorzien en wat op dat moment dan niet haalbaar blijkt te zijn.

Bijvoorbeeld in geval dat zich bij u een gezondheidsprobleem voordoet waar méér medische zorg, verpleegkundige of verzorgende aandacht voor noodzakelijk is. Of uw behandelend huisarts of specialist acht het van groot belang dat er 24 uur zorg in uw nabijheid is gegarandeerd omdat uw zorgmomenten per 24 uur zijn toegenomen of omdat u van een behandeling of ingreep moet herstellen.

Kortom, er kunnen diverse redenen zijn waarvoor u tijdelijk niet thuis kunt of wilt zijn en behoefte hebt aan een tijdelijke opname voor zorg elders.

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

Als uw partner (mantelzorger) er ‘eventjes’ tussenuit wilt op een korte vakantie om “de

zinnen” eventjes te verzetten;

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

Als u na een operatie e.d. nog meer ondersteuning en tijd nodig hebt voor volledig herstel zodat u weer terug kunt naar uw eigen woning.

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

Ingeval u behoefte hebt aan palliatieve zorg in de eindfase van uw leven

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

Als u méérzorg nodig hebt, dan dat u kunt krijgen van de thuiszorg

Stichting Zorg Thuis heeft als één van de weinige thuiszorgorganisaties in Nederland, onze client in dergelijk   geval een unieke oplossing te bieden, wij beschikken namelijk over tijdelijke verblijfsmogelijkheden in een aantal kleinschalig woonzorgvoorzieningen in Zeist, Driebergen, Voorst en Empe.

Wij werken samen met Zorgresidentie Zonneburg,

zie : www.zonneburg.nl en bieden in deze voorzieningen 24 uurs zorgverlening, als u hier gebruik van wenst te maken, dan bent en blijft u dus door Stichting Zorg Thuis medewerkers verzorgd.

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

U huurt een appartement en kunt net zo lang blijven wonen als u wilt

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

eigen (huur-) appartement, inclusief eigen sanitaire voorzieningen

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

u voorziet uw appartement met eigen meubilair en stoffering

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

er is 24 uur per dag een zorgteam aanwezig*

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

u ontvangt voeding en drinken*

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

wij verzorgen uw was*

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

u ontvangt huishouding*

*) afhankelijk van uw zorg indicatie

Uw huisarts blijft betrokken bij uw medische zorg

Wanneer kunt u gebruik maken van dit aanbod?

Altijd, het is een vrije keuze van u zelf.

De reden waarom andere u hier in voorgingen:

- Verzekerd zijn van zorg en aandacht

- Als de zorg op het eigen woonadres niet meer verantwoord kan plaatsvinden

- Als u zich zorgen maakt of er “straks''

wel een zorgplekje voor u beschikbaar is

zeist_woudenbergseweg_12.jpg
ELV-Hotelkamer