top of page
Rijtjeshuizen

Klachten regeling

De medewerkers van Stichting Zorg Thuis doen hun uiterste best om u goede zorg te verlenen. Wanneer u echter onverhoopt klachten heeft over onze zorgverlening, dan gaan wij daar serieus mee om. U kunt uw klachten op verschillende wijzen uiten:

 

1. U kunt altijd contact opnemen met de locatie manager. Deze zal proberen met u een passende oplossing voor uw klacht te vinden. U kunt hen telefonisch bereiken (06-17726827 voor Driebergen en Zeist en 06-19817107 voor Voorst en Empe)

 

2. U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze persoon is in dienst bij Stichting Zorg Thuis, maar is niet direct betrokken bij de zorgverlening. Deze zal bemiddelen in de klacht en proberen tot een passende oplossing te komen. De klachtenfunctionaris is Brigitte Irahouten en zij is bereikbaar via 088-0185416 / b.irahouten@stichtingzorgthuis.nl.

 

Het is ook mogelijk om uw klacht per post in de dienen:   

Stichting Zorg Thuis

T.a.v.: klachtencommissie

Emmalaan 2

3972 EZ Driebergen

 

3.Komt u er samen niet uit met de locatiemanager of de klachtenfunctionaris of blijft u ontevreden over de oplossing of uitspraak, dan kunt u terecht bij de bestuurder van Stichting Zorg Thuis: Dhr. Peter de Wit, p.dewit@stichtingzorgthuis.nl

           

Externe geschillencommissie

Wanneer het niet lukt om binnen 2 weken de klacht onderling op te lossen, dan kan de klager bij de geschillencommissie een klacht indienen. Hiervoor kunnen cliënten, naasten en familieleden terecht bij de externe geschillencommissie.

 

Gegevens van de geschillencommissie:

Postadres                                           Bezoekadres

Postbus 90600                                 Bordewijklaan 46

2509 LP Den Haag                          2591 XR Den Haag

 

Telefoonnummer: 070 - 310 53 10 Website: www.degeschillencommissie.nl

bottom of page