pexels-pixabay-33786.jpg

SPECIALISTISCHE VERPLEGING

Soms moet een beroep worden gedaan op een verpleegkundig specialist, dit is een
verpleegkundige welke zich op een bepaald ziektebeeld of aandoening heeft gespecialiseerd. Deze verpleegkundige heeft alle kennis en expertise op zijn/haar vakgebied de juiste zorg te leveren of de wijkverpleegkundige en zorgteam van advies

te voorzien bij de verpleging en verzorging.

Stichting Zorg Thuis kan ook in een aantal gevallen voorzien in gespecialiseerde verpleging, onder andere op het gebied van:

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), oftewel: Chronische Obstructieve Long Ziekte

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

Wondzorg, complex van aard waarbij specialistische behandelingsmethode worden toegepast

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

Palliatieve zorg, gericht op zo groot mogelijke kwaliteit van het leven bij ongeneeslijk zieken

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

Oncologie, verpleging en zorg bij clienten met kanker

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

Diabetici, type 1

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

Stomazorg

iStock-177817777.jpg