pexels-matthias-zomer-339620 (1).jpg

ONZE DIENSTEN

Bij Stichting Zorg Thuis kunt u op twee manieren zorg krijgen. Via een tijdelijke opname, of bij een langdurig verblijf.

Tijdelijke opname

Kunt u om medische redenen tijdelijk niet thuis blijven wonen? Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname? Dan kunt u mogelijk een Eerstelijnsverblijf (ELV) vanuit de zorgverzekeringswet krijgen. Dit is een tijdelijke indicatie voor zorg, die afgegeven wordt door uw huisarts of specialist. Hiermee komt u in aanmerking voor een verblijf met verzorging/verpleging bij ons.

Wat valt er onder deze indicatie

  • Het verblijf. Hierbij zijn inbegrepen de huisvestingskosten, inventaris, eten en drinken, schoonmaak, linnengoed, outillagemiddelen, etc; De verzorging van de was zit hier niet bij, maar kan tegen een kleine vergoeding wel gedaan worden.

  • 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging;

  • De geneeskundige zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten, inclusief de eerstelijns diagnostiek uitgevoerd door deze artsen;

  • De paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) die samenhangt met de reden voor opname elv;

  • De psychologische zorg door gedragsdeskundigen op verzoek van de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten, inclusief de diagnostiek uitgevoerd door deze gedragsdeskundige

Financiering

Een ELV wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is hierop wel van toepassing. 

Stichting Zorg Thuis heeft een contract met alle zorgverzekeraars. U kunt dus alle zorg krijgen die binnen de indicatie wordt vergoed.

Interesse?

Neem gerust contact met ons op. 

 
 

Langdurig verblijf

Heeft u langdurige of permanente verzorging en verpleging nodig? Bijvoorbeeld bij dementie of een lichamelijke aandoening? Dan kunt u komen wonen in een van de woon-zorgcomplexen van Zorgresidentie Zonneburg en de zorg inkopen bij Stichting Zorg Thuis. 

Wij leveren de zorg dan vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ. U kunt bij ons terecht met een VPT. Meer informatie hierover vindt u op deze website.