top of page

OVER ONS

DSC01639_edited_edited.jpg

Stichting Zorg Thuis is een thuiszorgorganisatie die verzorging en verpleging levert binnen de 5 kleinschalige woon-zorgcomplexen van Zorgresidentie Zonneburg. Hierbij is er een scheiding van wonen en zorg. De Zorgresidentie verhuurt een kamer of appartement aan de cliënt en Stichting Zorg Thuis verleent de zorg. De zorg kan vergoed worden via de Wet Langdurige Zorg of de Zorgverzekeringswet, afhankelijk van de indicatie die u heeft. Het wonen binnen Zorgresidentie Zonneburg betaalt u zelf.

 

Binnen ieder woon-zorgcomplex beschikken wij over een enthousiast en kundig team van helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Ook werken we nauw samen met diverse specialisten, zodat wij u alle zorg kunnen bieden waar u recht op heeft binnen uw indicatie. 

Stichting Zorg Thuis werkt met 3 kernwaarden

Patiënt en verpleegkundige

Aandacht

Wij hebben aandacht voor wie u bent, wat u aan ons vraagt en wat u van ons verwacht.

Betrouwbaar

Wij werken volgens het credo:
“we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen”. Daar kunt u van op aan.


Iedere cliënt is voor ons een unieke persoonlijkheid, met een eigen karakter, wensen, gewoonten en levensfilosofie. Wij willen daar graag zo goed mogelijk op aansluiten. Dit maakt ons contact met u zo specifiek
en bijzonder.

Vrouw van middelbare leeftijd
Verpleeghuis

Creatief

Wij denken en werken in mogelijkheden. Problemen lossen
we op. Wij zijn voorstander van het bieden van zorg op maat  en  persoonlijke zorg.

Cliëntenraad Stichting Zorg Thuis

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de Stichting Zorg Thuis. De raad bestaat in beginsel uit bewoners zelf, maar ook familieleden van bewoners kunnen lid zijn.

Wat doet de cliëntenraad?

Wij praten en denken mee over allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor de bewoners. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorg, voeding, activiteiten, personeel en huisvesting. Daarnaast hebben wij een signalerende rol als het gaat om mogelijke problemen. De cliëntenraad kan voorstellen doen of advies uitbrengen aan het management. De directie moet bij het nemen van beslissingen die belangrijk zijn voor de bewoners altijd rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Wie zit er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat momenteel uit 1 bewoner en 3 familieleden van bewoners. De Raad is op zoek naar versterking.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De cliëntenraad werkt op basis van een reglement. Wij komen ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Regelmatig vindt er overleg plaats met de bestuurder en de kwaliteitsmanager van Stichting Zorg Thuis. De cliëntenraad geeft hen gevraagd en ongevraagd advies.

Contact met de achterban

Wij vinden goed contact met onze achterban (bewoners, familieleden, mantelzorgers) belangrijk. Wij horen graag hoe de cliënten de zorg ervaren. Heeft u een vraag, advies of opmerking? Laat uw stem dan horen en neem contact op met de cliëntenraad!

Contactpersonen Cliëntenraad

Namens locatie Zeist, Woudenbergseweg: vacature

Namens locatie Zeist, Prins Hendriklaan: vacature

Namens locatie Driebergen: Barbara Ruijgrok en Annet Wehmeyer

Namens locatie Voorst: Rutger Zwart (interim-voorzitter) en Marike Kluin

Namens locatie Empe: vacature

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

Locatie manager

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

Locatie Verpleegkundigen

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

GVP-ers (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie)

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

Verzorgende-IG

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

Helpende en Helpende Plus

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

Huishoudelijke hulpen

LOGO_SZT_WEBSITE_CHECK.png

Leerlingen en stagiaires

Stichting Zorg Thuis werkt nauw samen met de lokale huisartsen, ziekenhuizen en reguliere zorginstellingen. In specifieke zorgvraagstukken kunnen wij gebruik maken van een Specialist Ouderenzorg en gespecialiseerde verpleegkundigen.

WIJ BIEDEN ZORG, ZOALS U DAT WENST

bottom of page