Afspraak arts ' s

PALLIATIEVE ZORG

Als de ziekte waaraan u lijdt, ongeneeslijk blijkt te zijn, dan is palliatieve zorg aan de orde. Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is om u, met een levensbedreigende ziekte, een zo hoog mogelijke kwaliteit van dagelijkse leven te geven. Onze aandacht richt zich tevens op uw naasten.
 

Bij ons zorgaanbod, kijken wij niet alleen naar de lichamelijke aspecten, maar houden ook oog voor de psychosociale en spirituele gebieden. Bij palliatieve zorg wordt vooral gedacht aan de zorg voor mensen met een uitbehandelde vorm van kanker,
maar er zijn veel meer typen ziekten waarvoor geen genezing mogelijk is. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan: hartfalen, COPD en dementie.


Palliatieve zorg is voor ongeneeslijk zieke mensen en wordt opgestart en uitgevoerd in de laatste fase van hun leven. Als wij bij u thuiskomen voor een kennismakings- en intakegesprek, inventariseren wij naast uw zorgbehoefte, ook andere aandachtsgebieden waarover wij geïnformeerd moeten zijn om u goed te kunnen helpen.

 

Er moet bijvoorbeeld ook aandacht zijn voor uw levensvragen, wensen ten aanzien van uw dagelijks leven, eventuele pijnbestrijding en voor mogelijke zorgen die u hebt. Ook bij deze vorm van zorgverlening, werken wij onder andere nauw samen met uw huisarts, uw behandelend specialist uit het ziekenhuis, de Apotheek, uw mantelzorger(s) e.d.

pexels-ron-lach-6923489.jpg