pexels-pixabay-33786.jpg

INTENSIEVE THUISZORG

pexels-thirdman-5327862.jpg

In toenemende mate willen mensen zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen, ook als er sprake in van intensieve zorg. Jaren geleden kwamen mensen met deze vorm van zorg in aanmerking voor opname in een verpleeghuis, maar senioren hebben tegenwoordig andere wensen met betrekking tot zorg en wonen en zien een vertrek naar een verpleeghuis niet zitten.

 

Stichting Zorg Thuis begrijpt deze keuze en wil er samen met de client en zijn/haar sociale netwerk alles aan doen, om verantwoorde wijze de zorg op het eigen woonadres mogelijk te maken en te houden.

De Intensieve zorg valt onder de Wet Langdurige zorg (WLZ) en wordt door het CIZ (CentrumIndicatiestelling Zorg) geïndiceerd bij cliënten met een behoefte aan intensieve zorg welke ook recht geeft (indien gewenst door de client) voorverblijf in een verpleeghuis.

Als deze indicatie bij u wordt of is gesteld, bent u dus niet verplicht om gebruik te maken van een ver[pleeghuis, u mag en kunt gewoon thuis blijven wonen. Daarbij is wel van belang, dat uw zorg op het woonadres verantwoord en volwaardig kan worden aangeboden en dat u min of meer beschikt over een sociaal netwerk.

Onze wijkverpleegkundige kan u bij een bezoek bij u thuis, goed informeren over de bijzonderheden van uw indicatie, maar ook al uw vragen beantwoorden.

Intensieve zorg, is zorg welke meestal gepaard gaat met verschillende ondersteuningsvragen bij uw zelfzorg, in uw begeleiding en voor uw geestelijk- en lichamelijk welbevinden. Uw persoonlijke verzorging kan uitgebreid zijn, omdat u er in uw geval sprake kan zijn van vele beperkingen. Om deze reden houden wij er rekening mee, dat uw zorg op meerdere momenten op een dag zal moeten worden ingepland, zodat u ook alle zorg ontvangt die u nodig hebt.


Daarnaast maken wij ook afspraken met uw mantelzorger, voor de ondersteuning op de momenten dat wij niet bij u zijn. Samen zorgen wij ervoor dat u goed verzorgd bent en zich prettig voelt. In deze vorm van zorg werken wij nauw samen met uw huisarts en indien nodig ook met andere hulpverleners en/of deskundigen.


Onze wijkverpleegkundigen zijn centraal aanspreekpunt,

zij coördineren en regelen alles voor u.