top of page

Woudenbergseweg

Woudenbergseweg 7, 3701 BA Zeist

088-0185417

Over de locatie

In de villa’s is veel aandacht voor persoonlijke warme zorg contacten. Ouderen die bij ons wonen, leven zo normaal mogelijk met elkaar in een huishoudelijke begrijpelijke omgeving en kunnen zelf -met ondersteuning- hun dagelijkse leven inrichten. We bieden ondersteuning waar dat nodig is, bijvoorbeeld bij het aankleden en eten of met intensieve zorg gedurende de hele dag.

Bij mensen met dementie ontstaat slapeloosheid veelal door ontregeling van de biologische klok. Daarom hanteren de zorgverleners geen vaste volgorde en wordt iedere ochtend gekeken wie er al wakker is om geholpen te worden. Verder hanteren we een vaste indeling van de dag, we doen de dingen zoveel mogelijk in dezelfde volgorde. We helpen onze bewoners met tijdsoriëntatientatie “Het is nu half elf, koffietijd” of “We gaan eten, zullen we de tafel gaan dekken?”

Onze zorg is persoonlijk en sluit zo veel mogelijk aan bij wat iedere bewoner gewend is.  De dementerende mens is sneller vermoeid en sneller overbelast. Het is allemaal sneller teveel. Daarom sluit onze kleinschaligheid precies aan bij de belevingswereld van onze bewoners. We proberen teveel drukte in huis, harde geluiden en teveel TV te voorkomen en hebben een vast team aan verzorgenden, zodat vreemde gezichten zoveel mogelijk vermeden worden.

Samen lachen, ook bij dementie is belangrijk. In de relatie tussen de verzorger en iemand met dementie kan humor een belangrijke rol spelen. Humor relativeert en versterkt de betrokkenheid. Het gaat er vooral om dat je samen kunt lachen. Zwaarmoedigheid helpt niet, een prettig muziekje op de achtergrond of samen zingen wel.

Bezoek is altijd welkom. U kunt samen in de huiskamer zitten, in uw eigen kamer of ‘s zomers in de tuin. Samen wandelen in het park of een terrasje pakken op de Slotlaan; alles is om de hoek.  Relaties blijven belangrijk, ook wanneer de bewoner ons niet meer herkent en onze spreektaal niet meer verstaat, blijft het mogelijk en belangrijk contact met hem te onderhouden. De taal van het lichaam – een hand, een zoen, een arm om de schouder – zal hij nog lang verstaan.

Maak kennis met de locatie manager

Ria heeft ervaring opgedaan als verpleegkundige o.a in het ziekenhuis, de wijk en de verpleeghuiszorg.
Daarna heeft ze een carrière switch gemaakt naar het leiden en coachen van zorgteams.

Ria heeft ervaring met kwaliteit verbetering en professionalisering van een team door o,a  te letten op de bekwaamheid van de medewerkers en de juiste begeleiding aan leerlingen en studenten.
Daarnaast is ze een groot voorstander van het implementeren van nieuwe zorgtechnologie, om het werk efficiënter, makkelijker en beter te maken..
Het uitzetten van korte lijnen naar de verschillende disciplines is voor Ria belangrijk om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.
Het is voor Ria erg van belang dat er een veilige woon- en werkplek word gecreëerd, waarin er een open en veilige sfeer ontstaat.
Ze wil dat zorgprofessionals uitgedaagd worden en in hun kracht worden gezet.
Daarnaast is een goede samenwerking/communicatie tussen alle medewerkers in een organisatie van belang om samen te kunnen werken aan een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg.

 

Ria: "Het werken in de ouderenzorg en contact met verschillende medewerkers, de bewoners en hun familie geeft mij energie. ik hoop dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan het wonen en werken bij deze mooie stichting."
 

bottom of page